Υπηρεσίες ασφαλείας εκδηλώσεων

Παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες φύλαξης χώρων εκδηλώσεων και κάθε είδους διοργανώσεων
που απαιτείται συγκέντρωση μεγάλου ή μικρού πλήθους ατόμων.
Από εταιρικά events και γάμους ως και μεγάλες διοργανώσεις συγκεντρώσεων, συναυλιών κτλ.

Back to top