Περιπολίες με Patrol

Οι περιπολίες στους φυλασσόμενους χώρους, πραγματοποιούνται από το προσωπικό μας,
με οχήματα που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό. Το κέντρο επιχειρήσεων της εταιρείας μας,
βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το εκάστοτε κλιμάκιο,
διασφαλίζοντας έτσι το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που παρέχουμε

Back to top