Μελέτες συστημάτων πυρασφάλειας

Εκπόνηση τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης.
Άμεση επέμβαση σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού στο κατάστημα, στην οικία
ή σε οποιοδήποτε κτιριακή εγκατάσταση όλο το 24ωρο

Back to top